Công nghệ khuếch tán không khí lạnh – Cold Air Diffusion Technology (Công nghệ phun sương)