Lưu trữ thẻ: Công nghệ phun sương

Công nghệ khuếch tán không khí lạnh – Cold Air Diffusion Technology (Công nghệ phun sương)

Cold air diffusion technology (nebulizing technology) là công nghệ khuếch tán tinh dầu hiện đại [...]