Lên đầu trang
[ld_content_box style=”s06″ add_shadow=”shadowed” show_button=”yes” ib_style=”btn-underlined” ib_title=”Khám Phá” ib_transformation=”text-uppercase” title=”Tinh Dầu Đơn Chất” image=”5392″ ib_color=”rgb(255, 255, 255)” ib_hover_color=”rgb(0, 251, 248)” ib_hover_color2=”rgb(223, 0, 255)” ib_fs=”12px” ib_ls=”0.2em” ib_b_color=”rgb(0, 251, 248)” ib_b_color2=”rgb(223, 0, 255)” ib_color2=”rgb(255, 255, 255)” overlay_color=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” blur_radius=”10″ img_link=”url:%2Fdanh-muc%2Ftinh-dau-nguyen-chat” ib_link=”url:https%3A%2F%2Ficharm.vn%2Fdanh-muc%2Ftinh-dau-nguyen-chat%2F|rel:nofollow”]Được chiết suất từ tự nhiên 100%. An toàn với cơ thể.[/ld_content_box]
[ld_content_box style=”s06″ add_shadow=”shadowed” show_button=”yes” ib_style=”btn-underlined” ib_title=”Khám Phá” ib_transformation=”text-uppercase” title=”Tinh Dầu Nước Hoa” image=”5373″ ib_color=”rgb(255, 255, 255)” ib_hover_color=”rgb(0, 251, 248)” ib_hover_color2=”rgb(223, 0, 255)” ib_fs=”12px” ib_ls=”0.2em” ib_b_color=”rgb(0, 251, 248)” ib_b_color2=”rgb(223, 0, 255)” ib_color2=”rgb(255, 255, 255)” overlay_color=”linear-gradient(90deg, rgba(255, 42, 42, 0.758) 1.592356687898089%, rgba(33, 29, 225, 0.658) 100%)” blur_radius=”50″ ib_link=”url:https%3A%2F%2Ficharm.vn%2Fdanh-muc%2Ftinh-dau-nuoc-hoa%2F|rel:nofollow”]Gồm nhiều tinh dầu nguyên chất khác nhau tạo nên mùi hương đặc biệt cho Bạn[/ld_content_box]